Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền không để bị động, bất ngờ

  • 18/09/2012 06:00
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Ngày 17-9, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi lễ. 
Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền không để bị động, bất ngờ ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Quốc phòng

Chủ tịch nước cho rằng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của đất nước và nhân dân ta. Ngày nay, trên thế giới, hòa bình hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng vẫn luôn có những diễn biến phức tạp.

Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, nhưng cũng có những nhân tố gây mất ổn định, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa một số nước trong khu vực. Quan hệ giữa các nước vẫn là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh gay gắt. Trong nước, những yếu kém của nền kinh tế chậm được khắc phục, nhiều vấn đề bức xúc chậm được khắc phục, nhiều vấn đề xã hội chậm được giải quyết. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ra sức lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, nhằm chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bên cạnh đó, các hành động xâm lấn chủ quyền, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ ở nước ta luôn có những diễn biến phức tạp. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Đại hội XI của Đảng đề ra nhiệm vụ “phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững biển đảo, biên giới, vùng trời, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống”. 

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục