Bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam tại Malaysia

  • 15/03/2016 08:50
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài

ANTĐ - Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển chọn và sử dụng lao động vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Việt Nam và Malaysia đã ký kết lại Bản ghi nhớ về tuyển dụng và sử dụng lao động từ giữa năm 2015. 

Khác với lần trước, Bản ghi nhớ mới có 3 phụ lục về: Mẫu hợp đồng lao động ký giữa người lao động và người sử dụng lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động, công ty môi giới Malaysia, người lao động và doanh nghiệp Việt Nam; quy định các điều khoản tham chiếu cho nhóm công tác chung của hai Chính phủ theo dõi quá trình triển khai thực hiện Bản ghi nhớ.

Đặc biệt, trong hợp đồng mẫu có nội dung quy định người lao động có quyền được giữ hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân. Đây là những cơ sở quan trọng giúp bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia.

Tin cùng chuyên mục