Bảo vệ dân phố ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả trong đảm bảo ANTT

  • 07/06/2016 17:20
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
ANTĐ -Hôm nay 7-6, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ về lực lượng bảo vệ dân phố (giai đoạn 2006-2016).

Trong vòng 10 năm qua, CAQ Hoàng Mai và các phường đã nghiêm túc thực hiện nghị định 38, các thông tư, kế hoạch có liên quan về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố. Công an các phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường cơ bản thực hiện quy định, quy trình tuyển chọn bảo vệ dân phố, phù hợp với cấp ủy các khu dân cư, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn lực lực bảo vệ dân phố.

Kết quả bầu, công nhận, thanh loại chức danh bảo vệ dân phố đều có biên bản và có các quyết định công nhận của Chủ tịch UBND phường. Các phường đều đã thiết lập hồ sơ quản lý lực lượng bảo vệ dân phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đều đánh giá rất cao vai trò của bảo vệ dân phố trong những năm qua

Các đại biểu tham dự Hội nghị đều đánh giá rất cao vai trò của bảo vệ dân phố trong những năm qua


Lực lượng công an phường đã thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho ban bảo vệ dân phố xây dựng chương trình công tác; duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa tổ bảo vệ dân phố và cảnh sát khu vực, Ban bảo vệ dân phố với Trưởng CAP. Các phường đều có những hồ sơ, sổ sách theo dõi, cấp phát, quản lý trang phục, phương tiện liên quan đến bảo vệ dân phố. Lực lượng bảo vệ dân phố đã thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Các ban bảo vệ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với CAP, đoàn thể, tổ chức xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, có nhiều nguồn tin giúp CAP trong công tác đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tham gia quản lý chặt chẽ các loại đối tượng qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm, tăng tỷ lệ đối tượng tiến bộ, hòa nhập cộng đồng. Lực lượng bảo vệ dân phố cũng tham gia vào công tác tuần tra nhân dân, giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT, các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ dân phố còn tham gia triển khai công tác đảm bảo ATGT, TTĐT, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận nói chung và địa bàn các phường nói riêng.

Cùng với những thành tích trong công tác xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trên cơ sở, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng CAQ Hoàng Mai cũng kiến nghị 5 yêu cầu nhiệm vụ giúp cho nâng cao hơn chất lượng của đội ngũ bảo vệ dân phố; đồng thời nhấn mạnh trong 10 năm qua toàn quận đã có 40 lượt tập thể ban bảo vệ dân phố được UBND TP Hà Nội công nhân danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, gần 10 nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về các thành tích xuất sắc rong công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Tin cùng chuyên mục