• Bảo vệ thành công Đại hội Đảng từ những việc làm cụ thể, thiết thực

    Bảo vệ thành công Đại hội Đảng từ những việc làm cụ thể, thiết thực

    ANTD.VN -  Giữ vai trò “gác cửa”, bảo vệ an ninh chính trị trong kinh tế, khi xây dựng nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã có những bước đi chủ động, đón đầu bằng những việc làm cụ thể, mang đậm tính đặc thù…