Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra, kiểm tra hơn 3.100 đơn vị

  • 25/10/2020 08:15
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết qua thanh tra chuyên ngành đóng, đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền phải truy đóng 44,759 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra, kiểm tra hơn 3.100 đơn vị ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết tháng 9/2020, cả nước có trên 15,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, gần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 86,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

So với cuối năm 2019, mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng trưởng dương nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp lại giảm.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến các đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất.

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại hơn 3.100 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch.

Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng 791 đơn vị, đạt 53,8% kế hoạch; kiểm tra 2.117 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành 247 đơn vị đạt 41,76% kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong 9 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tổ chức thực hiện 1.384 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 1.808 đơn vị.

Qua thanh tra chuyên ngành đóng, đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền phải truy đóng là 44,759 tỷ đồng; phát hiện 13.772 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 56,733 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã phát hiện và yêu cầu thu hồi về Quỹ bảo hiểm xã hội số tiền 2,889 tỷ đồng do thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội không đúng quy định; thu hồi về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp số tiền 1,749 tỷ đồng do thanh toán, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định; thu hồi về Quỹ bảo hiểm y tế số tiền 39,189 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện theo quyết định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

Tin cùng chuyên mục