Bảo đảm thị trường điện cạnh tranh chặt chẽ, công bằng

  • 04/03/2015 06:41
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương đôn đốc chủ đầu tư các nhà máy điện mới sẽ tham gia thị trường phát điện cạnh tranh phải sớm hoàn thiện các điều kiện tiên quyết, đồng bộ với giai đoạn chuẩn bị vận hành thương mại. 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, KH-ĐT, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát các quy trình thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh, bảo đảm tính chặt chẽ, công bằng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đầu tư nâng cấp, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện; tiếp tục chỉ đạo phát triển lưới điện truyền tải, bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy.

Tin cùng chuyên mục