Báo cáo hoạt động bán hàng đa cấp 3 tháng/lần

  • 18/03/2016 06:52
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phải duy trì kiểm tra, giám sát công ty, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Tất cả các hoạt động liên quan như hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp hoặc người tham gia bán hàng đa cấp cần được kiểm tra chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu phát hiện hành vi vi phạm. 

Bộ Công Thương giao cho Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động này, rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quản lý. “Các đơn vị căn cứ trách nhiệm được giao, triển khai thực hiện Chỉ thị có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện Chỉ thị định kỳ 3 tháng một lần” - Chỉ thị nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục