Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

  • 02/03/2019 10:51
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Sáng nay, 2-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (3/3/1949-3/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đọc diễn văn tại buổi lễ

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đọc diễn văn tại buổi lễ

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, cách đây 89 năm, tháng 6-1930, Đảng bộ Hà Nội chính thức ra đời.

Ngay từ những ngày đầu, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị khẩn thiết đặt ra, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Đội tuyên truyền xung phong - tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội.

Tháng 11-1938, Tỉnh ủy Hà Đông được thành lập. Tiếp đó, tháng 10-1940, Tỉnh ủy Sơn Tây ra đời. Lúc này, công tác chính trị của cả ba Đảng bộ là tập trung tổ chức, xây dựng lực lượng, chuẩn bị các điều kiện đấu tranh cách mạng, tiến tới giải phóng dân tộc.

Ngày 3-3-1949, trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18, tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ - đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội.

Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử từ thời chiến đến thời bình, Ban Tuyên huấn của Hà Nội, Hà Tây đã làm tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo, đóng góp quan trọng vào thành công chung của 2 địa phương và cả nước.  

Ngày 1-8-2008, thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (ra đời trên cơ sở hợp nhất giữa hai cơ quan là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) được sắp xếp, kiện toàn gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng Ban.

Một giai đoạn mới được mở ra với những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố vẫn luôn bám sát tình hình thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những luận điệu phản động, xuyên tạc… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH và đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước tặng thưởng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước tặng thưởng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn coi công tác Tuyên giáo, công tác chính trị - tư tưởng là mặt trận hàng đầu, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ,...

Thực tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng ta trong 89 năm qua, ở mỗi giai đoạn cách mạng, công tác Tuyên giáo của Đảng luôn có sự đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hôm nay là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Tuyên giáo Thủ đô cũng như với mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo Thành phố; trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự hy sinh, cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ tỉnh Hà Tây, của các đồng chí đã từng công tác tại cơ quan hai Ban Tuyên giáo Tỉnh, Thành ủy.

Chỉ đạo nhiệm vụ với ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các mặt, bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mặt khác, cần tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019; chủ động nắm sát tình hình và tham mưu các giải pháp, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Làm tốt công tác nắm bắt, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Điểm nữa là phải thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan Tuyên giáo các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo đảm bảo về số lượng, vững về bản lĩnh, sâu sắc về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ Thành phố, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

Với bề dày thành tích của 70 năm nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, Ban Truyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Thành phố trao tặng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội một lần nữa vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại buổi lễ kỷ niệm sáng 2-3, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục