Ban hành tiêu chuẩn đối với chuyên gia giám định cổ vật

  • 17/07/2017 16:31
  • 0 bình luận
  • Yên Minh
  • In bài
ANTD.VN -Bộ VHTT&DL vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật. 
Ban hành tiêu chuẩn đối với chuyên gia giám định cổ vật

Theo đó, thông tư này áp dụng cho các cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám định cổ vật.

Chuyên gia giám định theo yêu cầu phải là người có đủ năng lực hành vi, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học) mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học, địa chất, sinh học…Chuyên gia phải là người có ít nhất 5 năm trực tiếp tham gia các hoạt động khảo cổ học, bảo quản, tu sửa cổ vật, thẩm định tài liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa và khoa học tự nhiên có liên quan…

Ban hành tiêu chuẩn đối với chuyên gia giám định cổ vật

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phải là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến chuyên ngành và còn có ít nhất 10 năm thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật…

Tin cùng chuyên mục