Ban hành quy định bán cổ phần theo lô

  • 17/09/2015 08:25
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc bán cổ phần theo lô. 

Bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô cổ phần (trọn lô).Số lượng cổ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Trường hợp bán chỉ định (không qua Sở Giao dịch chứng khoán) thì thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Tin cùng chuyên mục