Ban hành khẩn nhiều quy định mới về đấu thầu thiết bị y tế để tránh “thổi giá"

  • 13/09/2020 09:02
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Nhằm khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng để thổi giá, làm đội giá trang thiết bị y tế (TTBYT), Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định mới về đấu thầu trong lĩnh vực này.
Ban hành khẩn nhiều quy định mới về đấu thầu thiết bị y tế để tránh “thổi giá" ảnh 1

Hệ thống máy phẫu thuật Rosa đặt tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa bị đội giá hơn 30 tỷ đồng

Tại hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT do Bộ Y tế tổ chức trực tuyến tới tất cả 63 tỉnh/ thành vào ngày 12-9, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, quy định về đấu thầu TTBYT hiện nay còn có nhiều kẽ hở, đã làm nảy sinh một số vụ việc tiêu cực.

Cụ thể, các quy định về đấu thầu, mua sắm TTBYT hiện được thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu và các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Tuy nhiên, do TTBYT là mặt hàng đặc thù nên việc quy định đấu thầu như một loại hàng hóa thông thường kể trên gây ra nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện và quản lý.

Vì thế, Bộ Y tế đã bổ sung quy định và điều chỉnh tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT, với nhiều điểm mới như sau:

- Thực hiện việc phân nhóm đối với TTBYT và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu để các cơ sở y tế có thể thêm cơ sở lua chọn.

- Quy định rõ về điều kiện của TTBYT tham dự thầu, trách nhiệm của các nhà cung cấp liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ kiện, vật tư thay thế để đảm bảo hiệu quả sử dụng, đầu tư các TTBYT; từ đó tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá TTBYT như một số vụ việc vừa phát hiện.

- Quy định minh bạch mẫu xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu về tính pháp lý đối với TTBYT khi tham dự thầu.

- Thực hiện việc công khai, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó các đơn vị có thể tham khảo về giá trúng thầu được công bố để lập dự toán giá gói thầu và đồng bộ với việc tham khảo giá trên Cổng thông tin công khai giá TBYT được Bộ Y tế công khai từ ngày 9-9-2020 để các đơn vị có thêm kênh tra cứu, tham khảo khi lập kế hoạch mua sắm, lựa chọn TTBYT phù hợp.

Ngoài ra, Thông tư số 14/2020/TT-BYT cũng nhấn mạnh, TTBYT là loại hàng hóa đặc thù, việc mua sắm tại các cơ sở y tế cần tăng cường vai trò tham mưu của Phòng vật tư TBYT hoặc bộ phận quản lý TTBYT và Hội đồng khoa học tại cơ sở cũng như trách nhiệm của thủ trường các cơ sở y tế với vai trò là chủ đầu tư.

Tin cùng chuyên mục