Bàn giao mặt bằng dự án xây dựng Trạm điện 110kv thị trấn Phú Xuyên

  • 17/10/2019 13:22
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc giải phóng và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng mới trạm biến áp 110kv, sáng 17-10, UBND huyện Phú Xuyên đã tổ chức bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư quản lý và hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định để thực hiện dự án xây dựng mới trạm 110kv Phú Xuyên và đường dây 110kv cấp điện cho Trạm biến áp.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên, mục đích thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư quản lý và hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng mới trạm 110kv Phú Xuyên, đường dây 110kv cấp điện cho trạm biến áp.

Công tác bàn giao mặt bằng được thực hiện khẩn trương

Công tác bàn giao mặt bằng được thực hiện khẩn trương

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ và các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng tuyến đường dây 110KV cấp điện cho trạm biến áp 110KV Phú Xuyên chấp thuận dịch chuyển vị trí xây dựng trạm biến áp 110kV Phú Xuyên từ xứ đồng Thăng Nội sang vị trí cánh đồng chéo B, thuộc tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên;

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý lưới điện Hà Nội (Chủ đầu tư) ngày 23/9/2019 về việc xác nhận hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trạm biến áp 110kv Phú Xuyên và đường dây cấp điện cho Trạm biến áp.

Để đảm bảo an toàn, đúng tiến độ cho dự án, UBND huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp triển khai công tác bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư quản lý và hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định để thực hiện dự án xây dựng mới trạm 110kv Phú Xuyên, đường dây 110kv cấp điện cho Trạm biến áp tại vị trí Trạm biến áp mới, thị trấn Phú Xuyên), huyện Phú Xuyên.

Được biết, trạm biến áp, địa phận huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đi qua xã Nam Phong, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, với tổng diện tích thu hồi là: 9.489,66 m2 gồm 14 cột (từ cột số 35 đến số 48), khu Trạm biến áp (vị trí mới) (không bao gồm 87,0 m2 đất xen kẹt), trong đó tại thị trấn Phú Xuyên đối với vị trí từ cột 49 đến 52 và vị trí Trạm biến áp cũ không thực hiện GPMB.

Về vấn đề này, UBND huyện Phú Xuyên ngày 07/10/2014 đã ban hành quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với vị trí chân cột số 49, 50, 51, 52, trạm biến áp và đường vào trạm biến áp (vị trí cũ), đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, đối chiếu thống nhất với Chủ đầu tư về kinh phí bồi thường, GPMB báo cáo Hội đồng BT, HT&TĐC dự án trình UBND huyện điều chỉnh phương án BT, HIKTĐC do chuyển đổi vị trí Trạm biến áp mới sang vị trí cánh đồng Chéo B theo tiểu khu Mỹ Lâm.

Đối với các vị trí chân cột diện tích thu hồi là 1.016,48 m, gồm 9 vị trí cột từ cột số 40 đến cột số 48. Tới nay, 15/16 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại các vị trí cột từ cột 40 đến cột 46 và cốt 48, thuộc các tiểu khu: Thao Chính, Phú Mỹ, Mỹ Lâm với diện tích 1.000,08 m2 (đạt 98,39%) tương ứng với số kinh phí là 812.697.600 đồng; còn 1 hộ gia đình có diện tích 16,4 m2 (tỷ lệ 1,61%) chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (tuy nhiên, theo báo cáo của địa phương hộ nhất trí bàn giao đất triển khai xây dựng dự án).

Đối với vị trí xây dựng Trạm biến áp mới phần diện tích 7.795,7 m trong chỉ giới GPMB, tương ứng với số kinh phí là 6.177.406.280 đồng đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 19/7/2019. Đến nay, đã chi trả xong cho 09/09 hộ gia đình và 01 tổ chức (đạt 100%).

Khu vực dự án trạm biến áp 110kv đang được quây rào tôn để triển khai các công đoạn

Khu vực dự án trạm biến áp 110kv đang được quây rào tôn để triển khai các công đoạn

Phần diện tích 87,0m2 đất nhỏ lẻ, xen kẹt ngoài chỉ giới GPMB không còn khả năng canh tác, tương ứng với số kinh phí là 71.601.000 đồng đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 26/8/2019. Đến nay, đã chi trả xong cho 05/05 hộ gia đình (đạt 100%). Tại xã Nam Phong diện tích thu hồi là: 1.920,58 m2 (tỷ lệ 22,1 %) gồm: 05 vị trí cột (từ cột số 35 đến cột 39). UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13 hộ gia đình (tại 04 vị trí chân cột 36-39) có diện tích 422,48 m2, kinh phí là 386.461.027 đồng. Tới nay, đã hoàn thành xong công tác chi trả.

Diện tích còn lại là 255m tại vị trí chân cột số 35, đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã Nam Phong rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ bản đồ GPMB, gửi về UBND huyện để thẩm định, phê duyệt, ban hành thông báo thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện công tác GPMB theo quy định.

Tin cùng chuyên mục