Ban Giám đốc Công an Hà Nội đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao

  • 07/01/2014 07:03
  • 0 bình luận
  • PV Nội chính
  • In bài
ANTĐ - Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 14-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về việc xây dựng Đảng; Thông tư số 06/2011/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nhận xét, đánh giá cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân và Thông tư số 38/2013/TT-BCA, ngày 23-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, ngày 4-1-2014, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy. Báo cáo dự thảo kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP năm 2013, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng thể hiện: Trong năm 2013, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; lãnh đạo thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và XDLL; tập trung khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Công tác kiểm tra, giám sát Đảng tiếp tục được triển khai thường xuyên, đã chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, khuyết điểm, phòng ngừa sai phạm của các tập thể, cá nhân và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nội bộ. CATP tiếp tục duy trì và phát huy tốt mối quan hệ với các ban, ngành đoàn thể các cấp, phục vụ hiệu quả việc chỉ đạo triển khai các mặt công tác…

14 ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP những biện pháp tháo gỡ. Ban Thường vụ và Ban Giám đốc CATP thống nhất: những biện pháp, giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục phải tạo được kết quả rõ nét không chỉ qua đối chiếu với các yêu cầu của Nghị quyết, mà còn qua “lăng kính” đánh giá của nhân dân.

Sau phần kiểm điểm, được sự ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, đồng chí Giám đốc CATP đã chủ trì lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc. Kết quả lấy phiếu như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP: 83/85 phiếu tín nhiệm cao; 2/85 phiếu tín nhiệm; 0 phiếu tín nhiệm thấp
2. Đồng chí Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP: 77/85 phiếu tín nhiệm cao; 8/85 phiếu tín nhiệm; 0 phiếu tín nhiệm thấp.
3. Đồng chí Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP: 79/85 phiếu tín nhiệm cao; 6/85 phiếu tín nhiệm; 0 phiếu tín nhiệm thấp.
4. Đồng chí Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP: 78/85 phiếu tín nhiệm cao; 6/85 phiếu tín nhiệm; 1/85 phiếu tín nhiệm thấp.
5. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP: 73/85 phiếu tín nhiệm cao; 9/85 phiếu tín nhiệm; 3/85 phiếu tín nhiệm thấp.
6. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP: 72/85 phiếu tín nhiệm cao; 9/85 phiếu tín nhiệm; 4/85 phiếu tín nhiệm thấp.
7. Đồng chí Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP: 81/85 phiếu tín nhiệm cao; 4/85 phiếu tín nhiệm; 0 phiếu tín nhiệm thấp.
8. Đồng chí Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP: 73/85 phiếu tín nhiệm cao; 11/85 phiếu tín nhiệm; 1/85 phiếu tín nhiệm thấp.

Tin cùng chuyên mục