Tinh gọn tổ chức, bộ máy lực lượng Công an: Hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng

Bài 3: Đồng thuận, đoàn kết, nêu cao trách nhiệm với mô hình tổ chức mới

  • 10/08/2018 08:11
  • 0 bình luận
  • Nhóm PV Nội chính
  • In bài
ANTD.VN - Bên hành lang Hội nghị của Bộ Công an công bố Nghị định số 01 ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an chia sẻ với PV Báo An ninh Thủ đô: “Hôm nay là một ngày thật đặc biệt; đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về tinh giản bộ máy của lực lượng Công an nhân dân (CAND)”.
Lực lượng CATP Hà Nội tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường của Thủ đô

Lực lượng CATP Hà Nội tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường của Thủ đô

Chủ công trên mặt trận giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, xã hội, vì thế, công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp bộ máy sao cho thực sự tinh gọn, hiệu quả, sao cho một cán bộ làm được nhiều việc, sao cho người dân ngày càng được thuận lợi trong các thủ tục hành chính nói riêng… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng CAND.

Quyết tâm chính trị lớn được người dân cả nước quan tâm, đón chờ

Trong thời gian khá dài, chủ trương cơ cấu, tinh gọn bộ máy theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng cường cán bộ về cơ sở của Bộ Công an đã nhận được sự quan tâm tích cực của dư luận. Gần gũi với nhân dân nhất; công việc gắn liền với sự an ninh, an toàn cuộc sống của người dân và xã hội; chính vì vậy, mục tiêu mà Bộ Công an đề ra trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã được người dân cả nước quan tâm, đón chờ.

Với những “người trong cuộc”, Đề án 106, rồi những ý kiến đóng góp tâm huyết với Chính phủ để ban hành Nghị định số 01, thực sự là một cuộc cách mạng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an… 

Bộ Công an chủ động nghiên cứu, xây dựng thực hiện Đề án 106 trong bối cảnh đã hội đủ các yếu tố rất thuận lợi - đó là yêu cầu khách quan đòi hỏi sự ủng hộ của xã hội đối với lực lượng CAND. Qua từng bước làm chắc chắn, thận trọng, khách quan, Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua, được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Nghị định để triển khai thực hiện. 

Với mô hình, tổ chức mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, lực lượng CAND sẽ tiếp tục quyết tâm cao nhất, vượt mọi khó khăn, gian khổ, để  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết, quá trình nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án bám sát, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND; đã tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các địa phương, các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lão thành, và sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các Bộ, ban, ngành liên quan. 

Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy… 

Tại hội nghị của Bộ Công an công bố, triển khai Nghị định 01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước, Bộ Công an là một trong những cơ quan Bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII; sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề án 106 một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, quan trọng.                 

Đề án 106 và Nghị định 01 có chung vấn đề mấu chốt: Chức năng nhiệm vụ của lực lượng CAND ngày càng tăng, nên bộ máy sẽ càng phải tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, đồng thời phải đảm bảo được yêu cầu CAND là nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhân dân.  

Theo Nghị định 01, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi. Tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. 

Một trong những nguyên tắc của công tác tổ chức, sắp xếp là các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có sự phối hợp, thì sáp nhập, hợp nhất; bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính. 

Đi sâu hơn, tại các đơn vị cấp Cục sẽ thực hiện việc giảm các đầu mối đơn vị cấp Phòng; giảm đầu mối cấp Đội trực thuộc Phòng và công an cấp huyện. Tinh thần “bám cơ sở” thể hiện rõ nét là lực lượng Công an cấp xã, thị trấn sẽ được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, chính quy, trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự tiến tới thống nhất trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan. 

Nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và an ninh của đất nước

Tại hội nghị công bố, triển khai thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập. 

Đồng chí Bộ trưởng mong muốn, thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai Đề án 106 và thực hiện Nghị định 01. Mọi vị trí, từng cán bộ chiến sỹ phải quyết tâm, nêu cao ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

“Từng đơn vị phải tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và an ninh của đất nước”, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, đồng thời yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Có thể thấy, trên chặng đường 73 năm xây dựng, công tác phát triển, tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong từng giai đoạn cách mạng. Sau mỗi lần cải cách, bộ máy được kiện toàn, hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển của đất nước. 

Với mô hình, tổ chức mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, lực lượng CAND sẽ tiếp tục quyết tâm cao nhất, vượt mọi khó khăn, gian khổ, để  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy khi sáp nhập tổ chức theo mô hình mới

Ngày 10-8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Công văn gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, ngày 9-8-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định sáp nhập 20 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy vào Công an các tỉnh, thành phố tương ứng; đồng thời, quyết định điều động lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến nhận công tác tại Công an tỉnh, thành phố.

Trong khi chờ sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trước mắt phân công 1 đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trước đây duy trì trực ban, trực chiến, tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang được giao đảm nhiệm; không làm gián đoạn công tác chuyên môn và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

Đến khi sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng quy định tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới. 

(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Tin cùng chuyên mục