Ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cùng tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương

  • 21/09/2016 14:10
  • 0 bình luận
  • Minh Đức
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 21-9-2016, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khoá XII về việc chỉ định Đảng uỷ CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an trung ương... 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 16 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 7 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng Cách mạng rất quan trọng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Trong suốt hơn 70 năm qua, Đảng bộ Công an trung ương không ngừng phát triển, trưởng thành.

Tháng 8-1990, Bộ Chính trị khoá VI ban hành Quyết định số 110-QĐ/TW về việc thành lập Đảng uỷ Công an trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới, nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng uỷ Công an trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác Công an.

Tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa kinh nghiệm làm việc của Đảng uỷ Công an trung ương các nhiệm kỳ trước, Đảng uỷ Công an trung ương phải đem hết tâm lực phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Từng đồng chí Ủy viên Đảng uỷ Công an trung ương phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng uỷ Công an trung ương; thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Đảng uỷ Công an trung ương, lực lượng CAND sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Đảng ủy Công an trung ương nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng lực lượng CAND cũng như những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Công an trung ương vinh dự được 3 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cùng tham gia. Điều này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay. 

Thượng tướng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đặc biệt mong muốn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương, tiếp tục dành cho lực lượng Công an những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo để xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy CATW tiến hành họp phiên thứ Nhất, thông qua Chương trình làm việc toàn khóa; Quy chế làm việc của Đảng ủy CATW, bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Tin cùng chuyên mục