Áp dụng quy định mới nhất về phụ cấp thâm niên giáo viên

  • 02/08/2021 09:30
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Theo Nghị định 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vừa được ban hành, nhà giáo sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nên lương sẽ có nhiều cải thiện đáng kể.

Nghị định 77/2021/NĐ-CP áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tô chức chính trị xã hội (cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004, gồm:

Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Áp dụng quy định mới nhất về phụ cấp thâm niên giáo viên ảnh 1

Nghị định 77/2021 với nhiều quy định mới nhất về phụ cấp thâm niên giáo viên (ảnh minh họa)

Với quy định mới tại Nghị định 77/2021, cộng với việc hệ số lương của giáo viên có thay đổi từ 20-3 theo 4 thông tư của Bộ GD&ĐT về bổ nhiệm, xếp lương của giáo viên các cấp, thì lương của nhà giáo sẽ tăng, đặc biệt với cấp mầm non, tiểu học, THCS.

Lương của giáo viên sẽ được tính theo công thức:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng - Mức đóng các loại bảo hiểm. Trong đó, mức lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38 của Chính phủ.

Hiện giáo viên được hưởng các loại phụ cấp: Phụ cấp ưu đãi theo nghề của giáo viên; Phụ cấp thâm niên…

Mức tiền phụ cấp thâm niên được tính theo quy định trong Nghị định 77/2021/NĐ-CP được Chính phủ, cụ thể: Mức tiền phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp của viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có hiện hưởng) x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.

Trong đó, nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 77/2021 còn bổ sung thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, đó là: thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định và thời gian không làm việc khác ngoài các trường hợp quy định. Thêm đó, theo quy định mới, thời gian thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu không còn là thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Cũng theo Nghị định 77/2021, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Nghị định này được áp dụng từ 1/7/2020 cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

Các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ 1/7/2020 đến nay thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định 77/2021.

Tin cùng chuyên mục