Áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

  • 22/05/2019 15:18
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Từ ngày 1-7-2019, sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Từ ngày 1-7-2019, sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 được điều chỉnh là 1.490.000 đồng/tháng. 

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thông báo để các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thực hiện kể từ ngày 01/7/2019 như sau:

1. Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Cụ thể: 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai ba nghìn năm trăm đồng); 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng (tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cụ thể: 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai ba nghìn năm trăm đồng); 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng (bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng); 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng (một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng); 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng (ba triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

3. Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng (sáu bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). 

Mức thanh toán nêu trên áp dụng kể cả với trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 1/7/2019. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục