Cuốn sách "Miền Nam là ruột thịt, Nam - Bắc là một nhà" do Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội ấn hành
Sách in năm 1960, trích từ các thư, bài nói và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đấu tranh thống nhất nước nhà
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sách được xuất bản vào thời điểm đế quốc Mỹ thực hiện Chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam
Sách tập hợp 26 thư, bài nói, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ ngày 31-5-1946 cho đến đầu năm 1960
Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ trước khi sang Pháp (ngày 31-5-1946), là bài đầu tiên của cuốn sách
Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân miền Nam đoàn kết, chống lại âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm
Bài thơ chúc xuân 1960 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in ở trang cuối cùng của cuốn sách
Cuốn sách này in số lượng 20.086 bản, tại Nhà máy In Tiến Bộ (Hà Nội), in xong ngày 10-5-1960
Cuốn sách "Văn thơ Hồ Chủ tịch" do Nguyễn Trắc biên soạn, được Nhà xuất bản Giáo dục in năm 1964
Cuốn sách được in nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có thể trực tiếp đọc được những tác phẩm văn học ưu tú trong nước, giúp các em hiểu biết sâu sắc hơn bài học đã được nghe giảng trên lớp
Sách được chia làm 2 phần lớn, phần A gồm các tác phẩm Văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chia theo các giai đoạn (1920-1945, 1945-1954, 1954 đến 1964); phần B gồm các tác phẩm thơ của Người, mục I gồm các bài thơ được trích trong tác phẩm Nhật ký trong tù, mục II gồm các bài thơ kêu gọi của Người
"Lời phát biểu tại Đại hội Tua" được Người đọc khi tham dự Đại hội Tua tại Pháp, từ ngày 25 cho đến ngày 30-12-1920
Nhân dịp Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập năm 1930, ngày 18-2-1930, Người có viết thư kêu gọi các đảng phái, nhân dân trong nước đoàn kết lại để cùng chống lại ách thống trị của thực dân Pháp
Bản "Tuyên ngôn Độc lập" của Người, in ở mục II (từ 1945-1954), phần A (Văn), từ trang 70 đến 72
"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" nằm ở mục II, phần A, từ trang 74 đến 75
Lời kêu gọi của Người sau khi Hội nghị Giơ-ne-vơ thành công, nằm ở mục III (từ 1954 đến 1964), phần A (Văn), từ trang 108 đến 110
Đoạn trích Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị Đặc biệt (tổ chức từ ngày 27 đến 28-3-1964), nằm ở cuối mục III (từ 1954 đến 1964), cuối phần A (Văn học), từ trang 160 đến 168
Phần B của cuốn sách là phần thơ, trong ảnh có 2 bài, "Vào nhà lao huyện Tĩnh Tây" và bài "Buổi sớm"
Cuốn sách này in số lượng 10.050 cuốn, tại Nhà máy In Tiến Bộ (số 175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), in xong ngày 5-9-1964
Cuốn sách "Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc", do Nhà xuất bản Sự Thật phát hành, khổ 13x19cm
Cuốn sách này từng thuộc sở hữu của nhà giáo Nguyễn Văn Vỵ (xã Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình)
Sách được in năm 1967
Bài viết trong cuốn sách này, được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết theo lời đề nghị của Báo Pravđa (Sự Thật) Liên Xô, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười
Tác phẩm này dài 15 trang, được in từ trang 5 đến trang 19
Trong bài viết, Người đề cập vai trò của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Cuốn sách được in vào thời điểm đế quốc Mỹ đang thực hiện Chiến tranh Đặc biệt ở miền Nam Việt Nam
Cuối cuốn sách, Người khẳng định vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định tình đoàn kết anh em giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô, khẳng định tình đoàn kết anh em giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa
Sách in số lượng 130.625 cuốn, in tại Nhà máy In Tiến Bộ (Hà Nội), in xong ngày 30-10-1967
Sách "Thơ Hồ Chủ tịch" do Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội ấn hành
Cuốn sách này do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Phạm Minh Hạc biếu tặng ông Hoàng Việt Hiệp nhân dịp Tết
Sách này in năm 1967
"Đây là một tập thơ tràn đầy lòng yêu nước và tinh thần lạc quan cách mạng. Chắc rằng nó sẽ mang lại cho mỗi người chúng ta nguồn tin tưởng và sức mạnh mới để vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề trước mắt", lời mở đầu cuốn sách của Nhà xuất bản Văn học
Tập thơ này gồm 45 bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người sáng tác từ tháng 2-1941 đến đầu xuân năm 1967
Bài thơ mở đầu tập thơ là bài "Pác-Bó hùng vĩ", in ở trang 9 của cuốn sách
Bài thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lời dịch bài thơ chữ Hán ở trên, tên bài thơ là "Thăm Khúc Phụ", đây cũng là bài thơ kết thúc tập thơ gồm 45 bài
Cuốn sách này được in lần đầu, số lượng 101.200 cuốn, trong đó có 500 cuốn in trên giấy dó lụa, 200 cuốn in trên giấy ốp-xét Tiệp, 100.500 cuốn in trên giấy thường, tại Nhà máy In Tiến Bộ (Hà Nội), in xong ngày 12-5-1967
Cuốn sách này, tập hợp những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề Dân chủ, Kỷ luật và Đạo đức cách mạng
Cuốn sách này được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản năm 1969
Sách được in để phục vụ cuộc vận động dân chủ, tăng cường kỷ luật ở trong Đảng và bảo đảm quyền làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân
Sách tập hợp 12 bức thư, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ tháng 10-1945 đến ngày 14-3-1967
Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các ủy ban nhân dân các bộ, tỉnh, huyện và làng là bài đầu tiên của cuốn sách, in từ trang 7 đến trang 9
Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện, là bài cuối cùng của cuốn sách, in từ trang 75 đến trang 83
Cuốn sách này in số lượng 30.100 cuốn, tại Nhà máy In Tiến Bộ (175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), in xong vào tháng 1-1969
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

[Ảnh] Những cuốn sách vô giá tập hợp những bài viết của Hồ Chủ tịch, được xuất bản khi Người còn tại thế

  • 19/05/2019 08:12
  • 0 bình luận
  • Trường Hùng
ANTD.VN - Những cuốn sách này đều có tuổi đời trên 50 năm, cuốn nhiều tuổi nhất được xuất bản năm 1960, cuốn ít tuổi nhất được xuất bản trước ngày mất của Người 8 tháng (tức tháng 1-1969).... nhằm tập hợp những bài viết, bức thư, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, tình cảm của Người đối với nhân dân và bạn bè quốc tế; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước trên thế giới.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC