Anh Nguyễn Đức Tiến làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội

  • 16/10/2019 13:38
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 16/10, trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã được tổ chức.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 21 đồng chí vào Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII; hiệp thương chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII

Năm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII gồm: Chị Hoàng Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố khoá 6; anh Lý Duy Xuân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội; anh Trần Phúc Lộc, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khoá 6; anh Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội; anh Lê Phụng Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khoá 6.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại” và tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội làn thứ VII là diễn đàn quan trọng của thanh niên Thủ đô, phát huy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và trí tuệ của 400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và CLB trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác và các giải pháp nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào thanh nên thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục