THPT Newton 2–0 THPT Đông Kinh
THPT Newton 2–0 THPT Đông Kinh
THPT Newton 2–0 THPT Đông Kinh
THPT Newton 2–0 THPT Đông Kinh
THPT Newton 2–0 THPT Đông Kinh
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Hòa Bình Latrobe 1–8 THPT Nguyễn Du (Thanh Oai)
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Tô Hiến Thành 1–3 THPT TH School
THPT Văn Lang 0–8 THPT Trương Định
THPT Văn Lang 0–8 THPT Trương Định
THPT Văn Lang 0–8 THPT Trương Định
THPT Văn Lang 0–8 THPT Trương Định
THPT Văn Lang 0–8 THPT Trương Định
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
THPT Xuân Đỉnh 2–2 THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

[ẢNH] Hình ảnh lượt trận diễn ra lúc 16h chiều 31-10

  • 31/10/2018 20:33
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
ANTD.VN - Hình ảnh lượt trận diễn ra lúc 16h chiều nay (31-10) của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC