• Kiến nghị nâng cao chất lượng các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

    Kiến nghị nâng cao chất lượng các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

    ANTD.VN -  Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị Bộ Công an phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội có giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ về quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi, phát hiện, nhân rộng các mô hình tốt trong thực hiện Nghị định trên. Tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.