• Hoàn tất nội dung chuẩn bị cho các Hội nghị cấp cao tại Hà Nội

    Hoàn tất nội dung chuẩn bị cho các Hội nghị cấp cao tại Hà Nội

    ANTD.VN - Sáng 24-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Quan chức Cao cấp Hội nghị cấp cao Lào - Campuchia - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 và Quan chức Cao cấp Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Aeawady - Chao Phraya - Mekong (AMECS) lần thứ 7.