Ai có quyền cho phép khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân?

  • 07/12/2020 15:47
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Theo Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP của Bộ Công an đang được đưa ra lấy ý kiến, cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân phải có văn bản đề nghị và được thủ trưởng cơ quan đó ký tên, đóng dấu.

Về khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân, Điều 9 Dự thảo quy định về các trường hợp được khai thác thông tin gồm:

Cơ quan quản lý căn cước công dân được khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ Căn cước công dân;

Công an các đơn vị, địa phương được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống tội phạm;

Cơ quan tiến hành tố tụng được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân;

Cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc các trường hợp theo quy định có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân phải có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và được sự đồng ý của người có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Thông tư này; văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do chính đáng đề nghị cung cấp, các thông tin cụ thể cần cung cấp và cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.

Ai có quyền cho phép khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân? ảnh 1
Việc xây dựng CSDLQG về dân cư là vô cùng quan trọng và cần thiết (ảnh minh họa)

Đối với thủ tục khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân, Dự thảo nêu rõ, cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân phải có văn bản đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác và được thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó ký tên, đóng dấu.

Công dân có nhu cầu khai thác thông tin thì có văn bản yêu cầu nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác; xuất trình thẻ Căn cước công dân để cơ quan Công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị khai thác thông tin.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu khai thác thông tin, người có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Thông tư này quyết định đồng ý hoặc không đồng ý cho phép khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân.

Trường hợp đồng ý cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời và cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì phải có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, công dân biết và nêu rõ lý do.

Về thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân, theo Dự thảo, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác các thông tin về công dân trên phạm vi toàn quốc; Cho phép khai thác, tra cứu vân tay được lưu trữ, quản lý trong CSDL căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an.

Tin cùng chuyên mục