Agribank tiếp tục giảm lãi suất huy động

  • 03/03/2015 07:28
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, bắt đầu từ ngày 2-3, lãi suất huy động các kỳ hạn của Agribank tiếp tục giảm 0,2-0,4%/năm. Trong đó, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 3 tháng của Agribank giữ nguyên, lãi suất kỳ hạn từ 3 tháng trở lên được điều chỉnh giảm so với biểu lãi suất áp dụng ngày 28-10-2014.

Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng có lãi suất tối đa 1%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng tối đa 4,0%/năm; kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 3 tháng tối đa 4,5%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng tối đa 4,8%/năm; kỳ hạn từ 4 tháng đến dưới 6 tháng tối đa 5,3%/năm; kỳ hạn trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tối đa 5,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng tối đa 6%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng đến 18 tháng tối đa 6,2%/năm; kỳ hạn trên 18 tháng trở lên tối đa 6,3%/năm.

Tin cùng chuyên mục