85,63% ĐBQH biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức lùi thông qua Luật Đặc khu

  • 11/06/2018 08:57
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Trong số 432 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết về lùi việc xem xét, thông qua Luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6, có 423 ĐB tán thành chủ trương này (chiếm 85,63%), 8 ĐB không tán thành, 1 ĐB không biểu quyết.
Kết quả biểu quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua

Luật đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6

Ngay đầu giờ làm việc sáng nay, 11-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo xin ý kiến Quốc hội, sau đó Quốc hội đã tiến hành biểu quyết về đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật đặc khu) từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018).

Trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu (báo cáo do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ký) ra trước Quốc hội để xin ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, dự án Luật này được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017). Sau đó, đã được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Kết quả tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường ngày 23-5-2018 cũng như góp ý bằng văn bản về dự án Luật cho thấy đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cho rằng dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

Các vị ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Tuy nhiên, đây là dự án Luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo Luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của ĐBQH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án Luật còn khác nhau.

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 6.

Cùng đó, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại các địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi Luật và các nghị quyết được Quốc hội thông qua có thể thực hiện được ngay.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, làm rõ những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm để tạo đồng thuận cao đối với các nội dung của dự thảo Luật.

Kết quả biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018) cho thấy, trong số 432 ĐBQH tham gia biểu quyết có 423 ĐB tán thành chủ trương này (chiếm 85,63%), 8 ĐB không tán thành (chiếm 1,62%), 1 ĐB không biểu quyết (0,20%).

Tin cùng chuyên mục