Hà Nội

79% cơ quan Nhà nước giao dịch điện tử

  • 11/01/2014 07:03
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Sở TT-TT Hà Nội cho biết, tỷ lệ văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước của TP Hà Nội dưới dạng điện tử hiện đạt 79%, đạt mức độ khá. 

Về xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp, thành phố đã xây dựng 19 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu như: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, giấy phép đăng ký kinh doanh cấp huyện, quản lý hộ tịch… Có 96% sở, ban, ngành cài đặt và sử dụng phần mềm “một cửa” điện tử; ở cấp quận, huyện, thị xã, tỷ lệ này đạt 100% và ở cấp xã, phường, thị trấn, tỷ lệ đạt 55%.

Tin cùng chuyên mục