70 năm xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa

  • 22/08/2015 19:52
  • 0 bình luận
  • Song Nguyên
  • In bài

ANTĐ - Trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, ngành văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 22/8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua nước lần thứ II.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành văn hóa. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn của toàn ngành văn hóa đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống ngành văn hóa

Đồng chí Đinh Thế Huynh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống ngành văn hóa

Ghi nhận những đóng góp của ngành văn hoá suốt trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, ngành văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ ngành văn hóa được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý đặc biệt là tấm Huân chương Hồ Chí Minh mà ngành vừa vinh dự được đón nhận hôm nay.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của dân tộc. Theo dòng thời gian, tất cả đều đã, đang và sẽ thay đổi. Những gì còn lại là văn hóa. Văn hóa trong mọi di sản vật thể và phi vật thể, và trong mỗi con người, trong cả dân tộc Việt Nam ta. “Chúng ta có vinh dự và trách nhiệm được thừa kế một nền văn hóa rực rỡ với những di sản vô giá không chỉ đối với dân tộc mà với cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng thời khắc và mãi mãi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, một thực tế cần nhìn thẳng là có không ít biểu hiện lệch lạc về văn hóa đã xuất hiện và có chiều hướng gia tăng nếu không kịp thời ngăn chặn. Phát triển văn hóa, đấu tranh chống lại những lệch lạc về văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi người nhưng trước hết là của đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Năng lực quản lý, vai trò nêu gương rất cần được tăng cường, rất cần được đề cao và chúng ta cũng rất cần những phong trào thi đua gắn với cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần làm cho văn hóa thực sự “soi đường cho quốc dân đi”; văn hóa hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường như lời Bác dạy.
“Chúng ta cũng rất cần những cơ chế cụ thể, thiết thực để khơi dậy và cổ vũ mạnh hơn sức sáng tạo của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để làm giàu cho kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Ôn lại truyền thống 70 năm ngành văn hoá, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Lịch sử phát triển của ngành văn hóa luôn đồng hành với lịch sử dân tộc, phản ánh những chuyển biến quan trọng của đất nước. Trải qua chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách, ngành văn hóa đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước trong mọi thời kỳ lịch sử.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh ôn lại truyền thống 70 năm ngành văn hoá

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh ôn lại truyền thống 70 năm ngành văn hoá

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, văn hóa nước nhà trong những năm qua đã có những chuyển biến quan trọng. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng đa dạng. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt kết quả thiết thực, phát huy truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng mở rộng, góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát huy. Văn hóa các dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm, quan tâm. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân được tôn trọng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước hoàn thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Đội ngũ sáng tác, biểu diễn ngày càng lớn mạnh, cung cấp nhiều tác phẩm sáng tạo, trình diễn có giá trị. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa ngày một trưởng thành. Lực lượng vận động viên ngày càng khởi sắc, đạt nhiều thành tích trên đấu trường khu vực và quốc tế. Hoạt động du lịch tuy chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, đã có nhiều cố gắng. Khách du lịch đến Việt Nam ngày càng tăng và kinh tế du lịch đóng góp ngày càng nhiều vào tổng thu nhập quốc dân.

Nhìn lại 70 năm lịch sử đã qua, để tiếp tục vững bước trong chặng đường sắp tới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ngành cần quán triệt những bài học về đề cao vị trí, vai trò của văn hóa, bài học về quán triệt và triển khai đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, bài học về khơi dậy và khuyến khích tiềm năng sáng tạo của đội ngũ làm công tác văn hóa và mọi người dân…, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, cùng cả nước xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin cùng chuyên mục