70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Quốc hội đã đổi mới cơ bản, khắc phục tính hình thức

  • 21/12/2015 07:32
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTĐ - Từ năm 1992 đến nay, Quốc hội được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp 1992 và trải qua gần 5 nhiệm kỳ hoạt động. Trong giai đoạn này, Quốc hội đã có những đổi mới cơ bản, khắc phục tính hình thức, hạn chế trong hoạt động ở các khóa trước và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình.

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Quốc hội đã đổi mới cơ bản, khắc phục tính hình thức ảnh 1Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013 tại Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa XIII

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ khóa XIII   (2011-2016), Quốc hội đã trải qua nhiều kỳ họp với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Về hoạt động lập hiến, lập pháp, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp 2013 với 97,59% tổng số đại biểu tán thành.

Bản Hiến pháp này thể hiện nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập hiến, bố cục hợp lý, chặt chẽ và khoa học, đảm bảo các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, có tính ổn định lâu dài. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Quốc hội đã tích cực thực hiện các hoạt động lập pháp, thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, từng bước xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Bên cạnh đó, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII ngày càng có chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, trong điều kiện ngân sách khó khăn, Quốc hội đã quyết định giảm các khoản chi tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả, có nhiều giải pháp quyết liệt để cân đối thu-chi ngân sách Nhà nước, kiềm chế lạm phát, tiếp tục cải thiện đời sống và tinh thần của nhân dân.

Cũng trong nhiệm kỳ thứ XIII, Quốc hội đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, đặc biệt hoạt động giám sát tối cao theo chuyên đề đã được tập trung vào những vấn đề bức xúc và cấp thiết của cuộc sống (việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường, về bảo hiểm y tế, tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật)… Việc tiến hành các phiên chất vấn của Quốc hội tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng đảm bảo dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã đánh dấu một mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Với nhiều nỗ lực đổi mới, trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Những thành tựu đó đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của Quốc hội đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, là điểm nhấn quan trọng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục