70% lao động sẽ được đào tạo qua đại học

  • 06/06/2011 08:06
  • 0 bình luận
  •      Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT vừa trình Chính phủ Bản Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Năm 2020:

70% lao động sẽ được đào tạo qua đại học

(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT vừa trình Chính phủ Bản Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu tổng quát của bản quy hoạch này là Việt Nam phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong nền kinh tế dưới các hình thức, trình độ khác nhau từ mức trên 40% hiện nay tăng lên mức khoảng 70%, trong tổng cầu gần 63 triệu người lao động vào năm 2020.

Tính trung bình cả giai đoạn, tốc độ tăng lao động qua đào tạo nghề sẽ là hơn 9%/năm, qua đại học, cao đẳng hơn 6%/năm. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng cao nhất, từ 15,5% lên 50%, ngành công nghiệp từ 78 lên 91,6%, ngành xây dựng từ 41,4 lên 55,6%, dịch vụ từ 67,2 lên 87,6%.                                                   

     Hà Linh

Tin cùng chuyên mục