60 năm thành lập Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam

  • 25/07/2008 11:37
  • 0 bình luận
  • Phạm Hương - TTXVN
(ANTĐ) -  Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam (25-7-1948/ 25-7-2008) đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng qua 24-7. 60 năm qua, nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đạt tới trình độ cao về tư tưởng nghệ thuật đã ra đời góp phần làm phong phú, rạng rỡ nền văn nghệ Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp các hội VHNT đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 thời kỳ đổi mới.

60 năm thành lập Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam

(ANTĐ) -  Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam (25-7-1948/ 25-7-2008) đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng qua 24-7. 60 năm qua, nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đạt tới trình độ cao về tư tưởng nghệ thuật đã ra đời góp phần làm phong phú, rạng rỡ nền văn nghệ Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp các hội VHNT đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Hơn 20 năm qua, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên thế giới, văn hóa, văn học nghệ thuật của nước ta cũng có bước phát triển mới, có nhiều thành tựu mới.

 “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, Đảng và nhân dân ta mong muốn ở đội ngũ văn nghệ sĩ là phát huy lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao trách nhiệm công dân, tâm huyết với nghề nghiệp, phấn đấu để có được những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh hiện thực sâu sắc, giàu tính nhân văn, xây dựng nhân cách con người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân, phụng sự đất nước và dân tộc’’ - đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Phạm Hương - TTXVN

Tin cùng chuyên mục