• Phòng chống tham nhũng: Khẩn trương đưa ra xét xử 5 vụ án lớn

    Phòng chống tham nhũng: Khẩn trương đưa ra xét xử 5 vụ án lớn

    ANTD.VN -  Thống nhất phương hướng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo để làm những vụ án trọng điểm, những vụ án lớn, những vụ án mà tác động nguy hiểm, để làm răn đe cho các cơ quan, các địa phương khác.