• Hà Nội sẽ phát triển 8 huyện thành quận như thế nào?

    Hà Nội sẽ phát triển 8 huyện thành quận như thế nào?

    ANTD.VN - Để phát triển thành quận vào năm 2025, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng không được nợ tiêu chí, trước hết phải có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…