49 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

  • 06/05/2018 10:44
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra thông báo tạm dừng tuyển lao động theo chương trình EPS tại 49 quận, huyện trong năm 2018. Lý do tạm dừng vì tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước vượt quá mức cho phép.
49 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, cả nước có 107 quận, huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc, thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018.

Trên cơ sở cam kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc trọng việc đưa lao động đi làm việc theo chương trình EPS. Bộ LĐ-TB&XH quyết định tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2018 đối với 49 quận, huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên trong số 107 quận, huyện. 

Trước đó, hai bên đã thống nhất việc rà soát tình hình, số liệu lao động cư trú bất hợp pháp của các quận, huyện của Việt Nam theo lộ trình và mục tiêu nêu trong MOU hàng năm.

Căn cứ vào số liệu rà soát, phía Hàn Quốc yêu cầu Việt Nam tạm dừng tuyển chọn lao động mới (người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS) trong thời gian 1 năm tại những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao hơn mức cam kết trong Bản ghi nhớ giữa 2 bên.

Năm 2017, việc yêu cầu tạm dừng đưa lao động theo thảo thuận trên được thực hiện với danh sách 58 quận, huyện.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này sẽ căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2018, nhằm tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, lệnh tạm dừng cũng sẽ được dỡ bỏ.

Tin cùng chuyên mục