40 nghìn tỷ đồng giảm tổn thất thu hoạch nông sản

  • 18/11/2009 08:56
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Đó là tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện đề án cơ giới hóa giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp đến năm 2020 vừa được Cục Chế biến thủy sản nông lâm và nghề muối (CB NLTSNM) cho biết vào chiều qua 17-11. Ông Đoàn Xuân Hòa - Phó Cục trưởng Cục CB NLTSNM cho biết, tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản hàng hóa của chúng ta chiếm tỷ lệ khá lớn, ở lúa gạo là 11-13%, ở thủy sản, rau quả là 20%... Ngoài sự tổn thất về sản lượng còn bị sụt giảm đáng kể về chất lượng nông sản. Điều này gây ra những tổn thất không nhỏ đối với ngành chế biến nông lâm thủy sản.

40 nghìn tỷ đồng giảm tổn thất thu hoạch nông sản

(ANTĐ) - Đó là tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện đề án cơ giới hóa giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp đến năm 2020 vừa được Cục Chế biến thủy sản nông lâm và nghề muối (CB NLTSNM) cho biết vào chiều qua 17-11. Ông Đoàn Xuân Hòa - Phó Cục trưởng Cục CB NLTSNM cho biết, tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản hàng hóa của chúng ta chiếm tỷ lệ khá lớn, ở lúa gạo là 11-13%, ở thủy sản, rau quả là 20%... Ngoài sự tổn thất về sản lượng còn bị sụt giảm đáng kể về chất lượng nông sản. Điều này gây ra những tổn thất không nhỏ đối với ngành chế biến nông lâm thủy sản.

Theo đó, đề án đưa ra mục tiêu giảm mức tổn thất từ 11-13% xuống mức 5-6% vào năm 2020. Bên cạnh đó, cải thiện chất lượng gạo thành phẩm, tăng tỷ lệ gạo 5% tấm xuất khẩu đạt mức 70% vào năm 2020. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến là 39.520 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước là 5.312 tỷ đồng, tín dụng 21.120 tỷ đồng, nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 13.088 tỷ đồng.

Hạ Quỳnh

Tin cùng chuyên mục