300 tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm

  • 02/11/2013 06:00
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài
ANTĐ - Ban kỹ thuật Codex quốc tế về vệ sinh thực phẩm (Codex Committee on Food Hygiene - CCFH) cho biết, đến nay hệ thống Codex đã có hơn 300 tiêu chuẩn, các văn bản hướng dẫn, quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm và nhóm thực phẩm. 

CCFH đã có những thay đổi về nội dung trong hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, các văn bản liên quan đối với an ninh thực phẩm toàn cầu bằng việc xây dựng các tiêu chuẩn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo đảm công bằng trong thương mại quốc tế về thực phẩm. Một trong những công việc quan trọng mà CCFH vừa hoàn thành đó là hoàn thiện soát xét Dự thảo “Các nguyên tắc chung và Hướng dẫn thiết lập và áp dụng các chỉ tiêu vi sinh vật”. Việc này giúp các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển xây dựng các chỉ tiêu vi sinh vật của quốc gia mình.       

Tin cùng chuyên mục