2S31 Vena- sức mạnh pháo tự hành 120mm mới nhất của Nga

  • 07/06/2016 16:30
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài