25 triệu USD từ WB hỗ trợ quản lý tài nguyên nước

  • 30/11/2013 06:59
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc điều hành WB đã thông qua khoản tín dụng 25 triệu USD giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước. 

Đồng thời, cũng giúp quản lý những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông, cải thiện việc thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu về tài nguyên nước. Khoản tín dụng 25 triệu USD do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp vay. 

Tin cùng chuyên mục