• HOSE: 21 năm khởi tạo và phát triển thị trường chứng khoán

    HOSE: 21 năm khởi tạo và phát triển thị trường chứng khoán

    ANTD.VN -  Ngày 20/ 7 / 2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – HOSE) chính thức khai trương, đánh dấu sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến nay, qua 21 năm hoạt động, thị trường chứng khoán nói chung và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nói riêng đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…