2015 là năm của doanh nghiệp

  • 19/02/2015 09:00
  • 0 bình luận
  • GS.TS Vương Đình Huệ
  • In bài
ANTĐ - “Đối với doanh nghiệp, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đặt trọng tâm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các vấn đề về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2015 là năm của doanh nghiệp ảnh 1

Như tôi nói, về thể chế hiện chúng ta mới quy định những vấn đề nguyên tắc cho môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và phát triển các loại doanh nghiệp. Cho nên một trong những chủ đề chính Ban Kinh tế Trung ương đặt ra “Năm 2015 là năm của doanh nghiệp”.

Theo đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu các thể chế, các chính sách để tiếp tục phát triển các loại hình doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trực tiếp, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp xã hội; Thể chế, chính sách cho việc phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, nhất là trong nông nghiệp.

Bên cạnh tất cả các vấn đề liên quan đến chính sách cho doanh nghiệp, theo kế hoạch sẽ nghiên cứu lồng ghép vấn đề cải cách thể chế kinh tế để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Lĩnh vực thứ hai, chúng tôi tiếp tục tập trung vào các vấn đề phân công, phân cấp, phân quyền từ trung ương, địa phương, các nguyên tắc căn bản định hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trung ương và địa phương, các nguyên tắc và giải pháp phát triển kinh tế vùng, tăng cường liên kết vùng.

Thứ ba, Ban Kinh tế Trung ương cũng có kế hoạch nghiên cứu những định hướng chính sách chiến lược cho vấn đề thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển ODA căn cơ và bài bản.

Thứ tư là về công nghiệp, chúng tôi đang đặt trọng tâm nghiên cứu về chính sách công nghiệp quốc gia và thương hiệu công nghiệp quốc gia. 

Một nội dung quan trọng khác cũng được Ban Kinh tế Trung ương tập trung nghiên cứu trong năm 2015 là chiến lược phát triển kinh tế các tỉnh biên giới của nước ta”.

(Trích trả lời phỏng vấn báo chí của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về kinh tế Việt Nam năm 2015, một năm được đánh giá sẽ có nhiều dấu ấn đặc biệt với các hoạt động “chạy nước rút” của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015)

Trưởng ban Kinh tế Trung ương)

Tin cùng chuyên mục