• Sự thật về cuộc chiến vô nghĩa mà Trung Quốc cố chôn vùi

    Sự thật về cuộc chiến vô nghĩa mà Trung Quốc cố chôn vùi

    ANTĐ - Nhiều năm sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1979, nhiều cựu binh Trung Quốc cảm thấy khó nói về lý do họ đã tham gia cuộc chiến, dù rằng họ cho rằng đã bị sử dụng làm bia đỡ đạn trong một trò chơi chính trị. Liệu cuộc chiến đó là vô nghĩa và Trung Quốc đã cố tình quên đi trang lịch sử buồn này như thế nào? ANTĐ xin giới thiệu bài viết của tác giả Howard W.French trên tờ New York Times.