14 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  • 05/01/2021 15:14
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định rõ 14 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

14 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ảnh 1

Có 14 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, nêu rõ 14 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Cụ thể như, người nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật...

Nghị định 152/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ, Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tối đa là 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này. Trường hợp cấp lại xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì thời hạn tối đa là 02 năm.

Tin cùng chuyên mục