13 tổ máy điện hạt nhân được vận hành

  • 26/06/2010 11:55
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, giai đoạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo định hướng này, đến năm 2020, tổ máy điện hạt nhân đầu tiên với công suất khoảng 1.000 MW sẽ đi vào vận hành.

Đến năm 2030:

13 tổ máy điện hạt nhân được vận hành

(ANTĐ) - Định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, giai đoạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo định hướng này, đến năm 2020, tổ máy điện hạt nhân đầu tiên với công suất khoảng 1.000 MW sẽ đi vào vận hành.

Đến năm 2025, tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân khoảng 8.000 MW và sẽ tăng lên 15.000 MW vào năm 2030 (chiếm khoảng 10% tổng công suất nguồn điện). Các nhà máy điện hạt nhân sẽ được quy hoạch 8 địa điểm thuộc 5 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.

Mỗi địa điểm có khả năng xây dựng từ 4 - 6 tổ máy điện hạt nhân. Việt Nam phấn đấu sẽ tự chủ về thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện hạt nhân.                

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục