12 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chưa báo cáo về tiết giảm chi phí

  • 23/07/2013 06:08
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính  được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, làm rõ tình hình việc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đăng ký kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 thấp hơn so với thực hiện năm 2012. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính phải có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý cho phù hợp, đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.Trước đó, ngày 17-7, Văn phòng Chính phủ cũng đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc đôn đốc, yêu cầu 12 Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước sau gần 4 tháng (tính từ ngày 21-3-2013) chưa báo cáo đăng ký tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 để tổng hợp, theo dõi, xử lý theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ quản lý ngành chỉ đạo và giám sát các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thực hiện đạt kết quả cụ thể kế hoạch tiết kiệm đã đăng ký.


Tin cùng chuyên mục