• Công chức sẽ được tăng lương thêm 5% từ 1-5-2016

    Công chức sẽ được tăng lương thêm 5% từ 1-5-2016

    ANTĐ -Theo dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2016 dự kiến sẽ được thông qua vào sáng mai (11-11), ngân sách nhà nước sẽ dành 11.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ 1-5-2016, mức điều chỉnh tăng lương là 5%.