• Tổ chức thi ý tưởng hay cho Hà Nội

    Tổ chức thi ý tưởng hay cho Hà Nội

    ANTD.VN - Do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” sẽ chính thức khởi động vào ngày 25/8/2020, dành cho các tầng lớp nhân dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.