100% doanh nghiệp được kiểm tra có vi phạm

  • 09/02/2009 10:35
  • 0 bình luận
  • Ngọc Anh
(ANTĐ) - Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, 100% các đơn vị, doanh nghiệp được Bộ thanh tra đều chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường mặc dù đã đi vào hoạt động.

100% doanh nghiệp được kiểm tra có vi phạm

(ANTĐ) - Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, 100% các đơn vị, doanh nghiệp được Bộ thanh tra đều chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường mặc dù đã đi vào hoạt động.

Nguyên nhân của tình trạng vi phạm tràn lan là do các địa phương muốn kêu gọi nhiều nhà đầu tư nên đã... bỏ qua các thủ tục về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, đa số doanh nghiệp còn mắc lỗi vi phạm về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, xả nước thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như bản cam kết bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn vi phạm về quản lý chất thải kể cả chất thải nguy hại, không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; không có giấy phép xả nước thải cũng như giấy phép khai thác tài nguyên nước...

Ngọc Anh

Tin cùng chuyên mục