1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

  • 23/12/2015 06:21
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Chiều 22-12, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục