1.500 tư liệu về chặng đường 70 năm của đất nước

  • 01/09/2015 08:31
  • 0 bình luận
  • MAI PHƯƠNG
  • In bài
ANTĐ - Nằm trong chuỗi các chương trình kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bộ VH-TT&DL tổ chức triển lãm tư liệu “Đất nước - 70 năm một chặng đường” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội). 

Triển lãm trưng bày khoảng 1.500 tư liệu tiêu biểu, bao gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, tài liệu số, băng đĩa video… về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua, hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.Triển lãm được trưng bày theo các nội dung: Thời kỳ tiền khởi nghĩa; Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 6-9.

Tin cùng chuyên mục