Hà Nội sẽ đấu giá công khai ô tô công thanh lý

0
Hà Nội sẽ đấu giá công khai ô tô công thanh lý
ANTD.VN - Theo rà soát, 8 đơn vị thí điểm khoán xe công tại Hà Nội đang quản lý 15 ô tô trong diện thanh lý. Các cơ quan, đơn vị cần  lập hồ sơ thanh lý tài sản gửi Sở Tài chính trước ngày 15-3.

Thanh lý xe công: Xử lý nghiêm nếu không công khai, minh bạch

0
Thanh lý xe công: Xử lý nghiêm nếu không công khai, minh bạch
ANTD.VN - Khi tài sản công đến thời hạn thanh lý thì có nhiều hình thức xử lý, nhưng nếu phải bán thì phải công khai, minh bạch minh bạch. Báo chí, nhân dân có quyền giám sát, nếu đơn vị nào thực hiện không đúng các quy định nói trên thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.