"Chính phủ đang hành động quyết liệt"

0
"Chính phủ đang hành động quyết liệt"
ANTD.VN - “Trong bối cảnh khó khăn mà Việt Nam đang phải đối mặt, những thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết thể hiện sự dũng cảm, dám chấp nhận mang một sứ mạng nặng nề. Nó cũng thể hiện cam kết và trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ. Nếu làm được như vậy, chắc chắn sẽ được dân tin, dân ủng hộ”, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn.